Lage smykker sammen.jpg
Det handler om kunstfagenes kraft som kommunikasjonsmiddel, og å bryte ned institusjonenes barrierer, slik at vi kan ha et samspill sammen slik det burde være naturlig.
— Hallgjerd Byrkjeland

Samspill, mer helse og livsglede

Dette prosjektet ble startet av Kjersti Gunnersen i Lillefot barnehage i Skien i 2014, og viser så gode resultater at det ønsker å ekspandere. Resultatet er gode og planmessige samarbeid mellom barnehager og sykehjem, som igjen gir mye livsglede og gode opplevelser for barn og eldre. 

Prosjektet går ut på å få til et samspill mellom barn og eldre med bruk av musikk, kunst og kultur. Barna besøker sine venner på sykehjemmet, og gjør forskjellige aktiviteter sammen. De kan synge, danse og spille sammen samt trimme, bake eller leke sammen.

Samspill veileder vil ha bakgrunn i ulike kunstformer som blir brukt som kommunikasjonsmiddel. Vi gir deltakerne redskaper, men er også opptatt av at alle skal bli trygge på å bruke seg selv som resurs i samspillet.

Samspill mer helse og livsglede tlbyr også kurs. Noen kurs holdes i barnehagen med barn og voksne. Andre kurs rettes mot de voksne som jobber i barnehagen; for å stimulere til mer bruk av sang, musikk og bevegelse som samspill metode. 

Prosjektets mål og visjon er å åpne opp for et større samspill mellom institusjoner som barnehage og sykehjem og å la dette samspillet sette gode avtrykk i nærmiljøet. Vi ønsker også å få møte mellom generasjoner inn i barnehagelærer utdannelsen.

Line Husa jobber som samspill veileder i Stavanger og omegn. På Tasta sykehjem har vi nå full dekning der alle avdelingene får regelmessig besøk av en nærliggende barnehage. Vi er også godt i gang på Randaberg og Klepp. Vi er også klare for å ta tak i nye henvendelser.

Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen gjennom Kiwanis slik at vi i dag kan tilby oppstart med Samspill modellen, uten at det koster barnehagen eller sykehjemmet noe.