Vi har alle ansvar for å ta oss selv på alvor
og leve med gjensidig respekt til hverandre og våre omgivelser.
Teaterverksted Vistnestunet 4.jpg

Kreativ ferie er et samarbeidsprosjekt med filosof Ingunaya Mandt Myhre og fløytist og musikk pedagog Kajadilani Fiksdal  

En annerledes ferie der nysgjerrigheten pirres og utforsknings-mulighetene er mange. Det hele finner sted i naturskjønne omgivelser ved Dyrsnes natursenter.

Kreativ ferie på Dyrsnes natursenter tar i bruk lek, kunstprosesser, filosofisk samtale og utendørsaktiviteter for å stimulere barnas fantasi, fellesskapsfølelse og selvtillit, samt gjøre dem med fortrolige med en rekke kunstuttrykk. Gjennom ulike temaer trigger vi fantasien. Disse temaene utforskes gjennom en rekke uttrykksformer, så som fysisk teater, bevegelse, musikk og visuelle uttrykk. Filosofiske samtaler stimulerer barna til å undre seg over opplevelsene, til åpenhet og refleksjon i samspill med andre. Naturen og de ulike atmosfærene som åpner seg i området rundt Dyrsnes vil aktivt bli brukt både til lek og utforsking.

Vi starter dagen med turen til Dyrsnes, enten fra Tasta-siden ved parkeringsplassen eller fra Stokka-siden ved lille Stokkavann. Når vi kommer til Dyrsnes har vi en fellesøkt med bevegelse, musikk og samtale, der tema for dagen blir presentert. I etterkant vil vi jobbe i mindre grupper. Til lunsj serverer vi et måltid varm eller kald mat som lages på Dyrsnes. Etter gruppearbeid vil det være rom for videre utforsking enten inne eller ute. Vi runder av uken med en liten visning der vi deler noe fra prosessene vi har vært gjennom.

Lek og utforsking i naturen der du også får jobbe aktivt med å uttrykke deg selv i samspill med andre er rett og slett en liten dannelsesreise. Aktivitetene i kreativ ferie kan bli en anerkjennende boost for selvtilliten til den enkelte. Hvert barn sin måte å uttrykke seg på tilfører noe til helheten. Vi ønsker også at barna skal få kjenne hvor godt og meningsfylt det er å være i naturen. Forhåpentligvis kan vi så noen frø hos barna, som kan vokse videre etter endt ferieuke.

Velkommen!

 

Ingunaya Myhre Larsen, 42 år fra Stavanger

Ingunaya er en leken filosof som har ledet undringssamtaler med barn på ulike arenaer i en årrekke, blant annet i samarbeid med fortellerkunstner Marianne Stenerud. Hun har vært involvert i kreative prosesser både som skribent, filosof og forsker, sammen med barn, unge og voksne. Hun har sterk tro på nærværets betydning for undringssamtalene hun leder, og som forsker ved Institutt for barnehagelærerutdanning har hun i noen år fordypet seg i dette temaet. Hun er mor til to barn, 4 og 9 år, bonusmor, hundemor og kattemor.  

 

Line Husa , 42 år fra Stavanger

Line er utdannet skuespiller, teater-maker og pedagog fra mime-linjen ved Teaterhøyskolen i Amsterdam. Hun har lang erfaring både som utøver pedagog og maker. Hun har også startet Move to be Moved som jobber for å skape gode møteplasser der uttrykk gjennom bevegelse får stå i fokus. Hun er spesielt opptatt å gi anerkjennelse til hver enkeltes egenart i måte å uttrykke seg på. Hun er mor til tre barn i alderen 4 til 10 år.Kajadilani S. M. Fiiksdal, 42 år fra Stavanger

Kajadilani er utdannet musikkpedagog, fløytist og yogainstruktør. Hun brenner for at alle barn skal få oppleve gleden ved musikk og bevegelse i samspill med andre. Hun er inspirert av ulike musikkstiler og retninger, og liker å trekke inn utradisjonelle instrumenter i møte med barn. Kajadilani har arbeidet med musikk og barn i alderen 0 til 18 år i over 20 år, blant annet i kulturskole og barnehage. Hun er kattemor og mor til tre barn i alderen 4 til 13 år.