Alle erfaringer ligger lagret i kroppen og påvirker vårt kroppsspråk. 

Ca. 70% av all kommunikasjon skjer via kroppens språk og måten vi bruker dette språket på sier mye om hvem vi er. Bevegelser vekker noe i oss, vikan derfor si at vi "puster" våre erfaringer gjennom kroppsspråket. Når vi er ærlige mot våre opplevelser i måten vi uttrykker oss på, blir alt enklere.

Bevissthet rundt vår holdning og hvordan vi beveger oss, vil påvirke hvordan vi har det med oss selv og hvordan andre oppfatter oss. 

De felles opplevelsene vi skaper gjennom bevegelse ønsker jeg å retter fokus på fordi:

Vi trenger alle å bli sett, anerkjent og tilfører noe til et sosialt fellesskap.

Tenk positive tanker, si positive ord, gjør positive handlinger og det positive gror. (Jon-Lasse Fjeld)