BH Bjørnen søver.jpg

Hvordan

Move to be Moved starter med bevegelse.  Du lære å lytte til kroppsspråket og anerkjenne opplevelsen som er her og nå. Små barn gjør dette intuitivt. Når vi blir eldre og mer farget av våre omgivelser i form av forventninger og konformiteter kan det være nyttig å på ny vekke til liv tilstedeværelsen der vi kjenner etter hvordan vi har det. En slik tilstedeværelse er viktig i all kominikajson. Det blir det enklere å uttrykke egne behov, og en unngår lettere misforståelser. Slik kan vi få det bedre med oss selv, og når vi har det bra med oss selv, har vi også større mulighet for å se andre og deres potensiale. Altså en positiv sirkel gjennom å være ærlig mot seg selv og anerkjenne andre.