Presentasjonsbilde av meg.jpg
Yoga Virabhadrasana skog.jpg

Hvem

Mitt navn er Line Husa. Jeg er utdannet skuespiller, teatermaker og pedagog ved Mime linjen på Teaterhøyskolen i Amsterdam. Jeg bruker min bakgrunn innen fysisk teater for å skape gode møteplasser for å fremme andres uttrykk - skaperglede og tilhørighet.

Gjennom min erfaring som pedagog både med små barn, større barn, voksne, eldre, og spykisk utviklingshemmede, ser jeg hvordan jeg kan bruke min bakgrunn som skuespiller for å fremheve andres uttrykk. Jeg erfarer at jeg gjennom min utdannelse og mitt virke har redkaper til å skape gode rammeverk som kan skape godt samspill, en god oppmerksomhet og anerkjennelse som kan få andre til å føle seg tryggere i eget uttrykk.

Disse redskapene ønsker jeg å dele med deltakere og med pedagoger og helsepersonel slik at vi blir tryggere på å bruke oss selv som instrument for å skape anerkjennende gode møteplasser. I gode møteplasser er vi åpne og nysgjerrige på hverandres unike egenskaper, potensialer og hvordan vi kan utfylle hverandre.