Hva

Move to be Moved skaper gode møteplasser der det personlige uttrykket får stå i fokus. 

Med dette mener jeg hva vi uttrykker gjennom bevegelse og de opplevelsene dette skaper.

Jeg retter meg mot ulike målgrupper der jeg tilpasser min metode målgruppens behov.

Mine målgrupper er fra livets begynnelse til livets slutt med det felles at vi deler et fysisk språk for å bli kjent med det særegne for hver enkelt. 

 

Produkter og målgrupper: