Teaterverksted Vistnestunet.jpg
Teaterverksted Vistnestunet 1.jpg
  • Sosial kompetanse gjennom bevegelse som redskap for erfaringsbasert læring.

  • Barna blir anerkjent for eget fysisk uttrykk.

  • Vi jobber med gruppedynamikk gjennom å skape sammen.

  • Vi øker oppmeksomhet ved å rette fokus mot ulike sanse stimuli, og å lytte til opplevelsen av eget uttrykk.

  • Gir økt tilstedeværelse og bedre evne til å takle egne og andres følelser og erfaringer.

  • De ansatte får redskaper som bevisstgjør hvordan de kan jobbe i fysisk samspill med barna.

  • Jeg gir også egne kurs for pedagoger med fokus på å bli tryggere på å bruke seg selv som instrument, og skape gode rammer for improvisasjonsbaserte samlinger. Her står barnas medvirkning i fokus.