Denne siden er under bearbeidelse.

Skaper gode møteplasser for å:

  • Øke livsglede hos eldre

  • Bedre relasjon mellom foreldre og barn

  • Øke selvtillit gjennom å bli tryggere på eget uttrykk

  • Gi redskaper og inspirere pedagoger og helsepersonel

  • Gode kulturelle opplevelser som fremmer deltakelse og samhold.

Ønsker å fremme et samfunn der alle blir anerkjent for den de er, og kan få bidra på en meningsfull måte med sitt potensiale.
 

Produkter og målgrupper

Foreldre og barn

foreldre og barn kreativ lek.JPG

Barnehager og skoler

BH pekefinger lyd.jpg

Generasjonsmøter

Vi+kaster+ball.jpg

Forestillinger

Himmel og hav 1.jpg

Eldre og personer med demens

Vise bilde Ågesentunet.jpg

Kreativ ferie

Teaterverksted Vistnestunet 4.jpg

De verdier jeg videreformidler er: 

kreativitet - bevegelse - skaperglede - samspill